Farbanje stolarije

Drvenu stolariju je potrebno redovno održavati da bi joj se obezbjedila dugotrajnost, a posebno one dijelove koji su izloženi vlazi i UV zračenju. Pravilno održavana drvena stolarija može da traje decenijama, pogledajte samo objekte iz doba austrougarske u Sarajevu.

Redovno održavanje, farbanje stolarije, sprečava potrebne popravke i saniranje oštećenja kao na primjer neophodno kitovanje oštećenih dijelova. Smtramo da je za klijenta puno bolje i isplativije da djeluje preventivno.

Idealno bi bilo da se jednom godišnje, preporučujemo u proljeće, izvrši pregled stolarije kako bi se izvršio uvid u njeno stanje i u slučaju potrebe organizovalo farbanje.

Farbanje stolarije se uglavnom obavlja sa lazurnim premazima, emajlom ili lakom a u zavisnosti od želja i potreba klijenta.

Firma Behar vrši farbanje unutrašnje i vanjske stolarije sa najkvalitetnijim materijalima koji su dostupni na tržištu.

Kontaktirajte nas!