Zanatski radovi

Ponekad klijenti žele sve zanatske radove i ostale usluge u građevini ugovoriti samo sa jednom firmom. U saradnji sa našim partnerskim firmama koje izvode različite vrste ostalih zanatskih radova i pružaju usluge u građevini, organizujemo izvođenje svih vrsta završnih zanatskih radova. Vrste radova koje možemo organizovati pogledajte u nastavku.

Arhitektonske usluge

Zidarski radovi

Tesarski radovi

Limarski radovi

Bravarski radovi

Stolarski radovi

Keramičarski radovi

Podopolagački radovi

Estrih ili plivajući podovi

Hidroinstalacije

Elektroinstalacije

Mašinske Instalacije

Dosta vam je nekvalitetnih radova, visokih cijena i neispunjenih obećanja?